Thursday, August 25, 2011

Arkeologidagen 2011Det har varit skralt med inlägg på bloggen under sommaren, minst sagt. Med tiden ska jag försöka åstadkomma lite bot och bättring.

Den här gången ska jag bara puffa lite för årets arkeologidag som äger rum på söndag den 28 augusti runt om i hela landet. Kalmar läns museum kommer att bidra med ett par föreläsningar. Magnus Reuterdahl kommer att berätta om undersökta gravar vid Övra Vanborga på Öland. Det var två gravar som påträffades under en bosättning från yngre järnålder. Den ena graven daterades till äldre järnålder och den andra till äldre stenålder. Därefter kommer Ulrika Söderström att berätta om utgräningarna som utfördes vid Målerås glasbruk tidigare i sommras. Föreläsningarna ärger rum på länsmuseet mellan klockan 13-15.

Vill man se grävande arkeologer så kan man bege sig ner till Blekinge där det är "öppet hus" på grävningarna inför ombyggandet av E 22 vid Pukavik - Norje. Följande information är saxad frål Blekinge läns museums hemsida.

Söndag 28/8 kl 11-16, Norje Tingshus
Arkeologidagen - E:22:an
Tre lokaler kommer att vara tillgängliga mellan 11.00 och 16.00.
Utgångspunkt: Norje tingshus där arkeloger är på plats för närmare anvisningar.
Förutom visning av grävningarna kommer Dan Kärrström, flintsmed, att demonstrera flintteknik.
Vidare visas forntida matlagning mm.
Länsstyrelsen och Trafikverket svarar på frågor om vägprojektet.