Monday, September 16, 2013

Skvallereken i Söderåkra ska daterasMitt i det lilla samhället Söderåkra stod till för några månader sedan en stor gammal ek. Just där landsvägen (gamla E22) korsas av vägen mot Torsås (Prästgårdsgatan). Eken var en kär gammal symbol för Söderåkraborna. Tyvärr hade det gamla trädet drabbats av kraftig röta och i våras var dess saga all, då trafikverket fällde det. Eken gick i folkmun under benämningen Skvallereken. Antagligen för att folk samlades här förr och pratade och utbytte nyheter med varandra. Skvallrade, om man så vill. Hur länge eken stått där den stod vet ingen, men säkert var det ståtliga trädet ganska rejält gammalt.

Exakt hur gammal eken var ska nu utredas. Söderåkra Hembygdsgille har ingått samarbete med Lunds universitet för att ta reda på detta. I Lund finns under geologiska institutionen en sektion som bland annat sysslar med årsringsdateringar, så kallad dendrokronologi. Nationella laboratoriet för vedanatomi och dendrokronologi. Prover från eken har förts till Lund för analys och under hösten kommer förhoppningsvis en mycket exakt bestämning av trädets ålder.

Som ett gippo har Söderåkra hembygdsgille också utlyst en tävling där man kan gissa trädets ålder. Den som gissar rätt eller kommer närmast kommer att vinna någon form av pris. Svaret är tänkt att presenteras på hembygdsgillets årliga "Grötfest" som går av stapeln strax efter nyår. Delta i tävlingen kan man göra på Torsås marknad (sista fredagen i oktober) eller via hembygdsgillets facebook-sida.

Wednesday, September 04, 2013

Massakern i Sandby borg på TV

Lite om de spännande undersökningarna i Sandby borg på Öland kan man se på Smålandsnytt idag. Mer om Sandby lär det bli på Vetenskapens värld framöver, ryktas det i alla fall.


Saturday, April 20, 2013

Utomhusföreläsning, Stuvenäs, Värnanäs, Halltorp


Ja, det har varit i stort sett dött på bloggen en längre tid. Så nu blir det intressant att se om det finns några läsare kvar...

Våren är här! Ett säkert vårtecken är min årliga utomhusföreläsning för Söderåkra Hembygdsgille som varit igång sedan 2004. I år kommer jag att vara riktigt vågad och äverträda sockengränsen några kilometer och ge mig in i Halltorp socken. Jag delar också pratandet denna gång med min vän, den kunnige lokalhistorikern Lars Larsson från Södermöre Hembygdsförening.

Lite nyttig information först: föreläsningen äger rum lördagen den 27 april. Samling på parkeringen vid Stuvenäs gästgiveri (skyltat från E22) klockan 10:00. Tag med egen fikakorg. Räkna med ca tre timmar i tidsåtgång.

Vad får du då på dessa tre timmar? Jo, först blir det bronsålder. Vi kommer att besöka några mycket intressanta lämningar kring Stuvenäs, bland annat ett storröse och ett par så kallade "kulthus", en ovanlig fornlämningstyp som hör till de mest särpräglade bronsåldersmiljöerna. Inte bara lokalt utan (vågar jag påstå) på ett riksplan! I området finns också gravfält från järnåldern.

Sedan fortsätter vi till Värnaby. Idag finns här några lantligt vackra kullar och åkrar inte långt från Värnanäs herrgård. Men en gång fanns en hel by på platsen. En by som kan ha haft tusenåriga anor. Värnaby som var uppdelat på Norra och Södra Värnaby var den största byn i Halltorp socken. Genom århudraden har i synnerhet Södra Värnaby (som vi ska uppehålla oss kring) fört en seg kamp mot kungar och herremän. Flera gånger har den lagts öde, dess invånare avhysts. Men den har om och om igen rest sig och växt upp på nytt. Men de sista stora jordbruksreformerna på 1800- och 1900-talen under Värnanäs herrgård gjorde slutligen byns saga all.

Vi avslutar dagen övningar vid Halltorps kyrka. En av de märkligaste kyrkorna i Kalmarsundsområdet, vilket inte säger så lite. En gång försedd med fyra våningar och två torn. Idag finns förutom själva kyrkorummet också en välbevarad markvåning (källarvåning) som är ett av de äldsta rum i regionen som man fortfarande kan gå in i. Och det ska vi såklart göra! Den särpräglade kyrkan, dess fantastiska historia och den spännande och omvälvande del av medeltiden då den uppfördes får avrunda dagen.

Alla är hjärtligt välkomna!

(Bilden: ett rekonstruktionsförslag på hur kyrkan i Halltorp kan ha sett ut, efter Iwar Andersson)

Tuesday, January 01, 2013

AHIMKARs nyårskrönika 2012

Så har ännu ett år passerat och det har blivit dags att summera, som traditionen bjuder. Årets nyårskrönika blir en kort en eftersom mitt arkeolog-liv har gått lite på sparlåga.

En kylslagen lördagsförmiddag i april höll jag i vart fall min traditionella vårföreläsning i regia av Söderåkra Hembygdsgille. Jag berättade då om Söderåkras historia och vi besökte gravfältet vid Böke strax norr om samhället. Ett 20-tal personer var där och lyssnade. Jag hade samma helg också tillfällle att bese en störe gårdssamling av stenåldersföremål från Bergkvara-trakten.


Ett par åkrar i Torsås kommun som jag besökte under året uppvisade boplatsindikationer i form av slagen flinta och något enklare småredskap. Jag har också hunnit med att sammanställa ett antal fynd som tidigare gjorts i Öningaryd (också i Torsås kommun).

Utöver detta har jag den mesta tiden gått åt till släktforskning. 2012 blev året då jag slutligen lyckades knyta kontakt med ett antal av ättlingarna till de emigranter som finns i släkten och det har varit ett rikt och mycket givande och trevligt utbyte. Även inom Sverige har jag knutit nya kontakter med släktingar på olika led, allt sammans mycket givande. De relativt stora mängder äldre fotografier som framför allt min mormor lämnade efter sig har också tagit upp en hel del tid. Arbetet med att gå igenom och försöka identifiera så många personer som möjligt på dessa bilder är en stor uppgift. Allt detta ledde också till att Ahimkar fick en systerblogg på ämnet släktforskning och gamla fotografier. Foton och folk heter den.

Vad det nya året har att bjuda på är i skrivande studn oklart. Förhoppningsvis ska det kunna bli en något fylligare krönika över 2013.