Thursday, October 26, 2006

AHIMKAR i rampljuset

Det är med viss stolthet det kan meddelas att AHIMKAR har fått sina första uppmärksammanden i "bloggvärlden".


Arkeolog med mera Martin Rundkvist gör på sin blogg Salto Sobrius reklam för AHIMKAR. Martins blogghar för övrigt varit en betydelsefull inspirationskälla till skapandet av AHIMKAR. Martin är arkeolog, fil dr och stolt skeptiker, känd bl a för sin kritik av utbildnings- och arbetsmarknadssituationen för arkeologer, för sin kritik av förre chefen för Historiska museet i Stockholm, Kristian Berg och för sin avhandling om gravfälten vid Barshalder på Gotland. För att bara nämna något. Salto Sobrius handlar förvisso inte bara om arkeologi men är ändå alltid underhållande och tänkvärd läsning.

Den danske arkeologen Henrik Karll presenterar på sin blogg Recent finds den tjugonde upplagan av Carnivalesque history blog, en "bloggkarneval" om historia, denna gång med fokus på tidigmodern tid. På denna karneval uppmärksammar Karll en bit ner i texten under rubriken Scandinavianesque min post om Värnaby, vilken enligt Karll är skriven på det "konstiga" språket Svenska...

Detta med förhoppningar om att AHIMKAR med tiden kan bli ett livaktigt och användbart forum för spridandet av kunskap och diskussioner om Kalmarsundsregionens äldre historia!

No comments: