Monday, September 17, 2007

Fvt mer pk än f kr?

Nej, f.v.t. är inte en läspandes försök att uttala den bekanta förkortningen för Sveriges television. Tvärt emot vad mången arkeologiskt insatt skulle kunna tro är det inte heller en förkortning av tidsperioden folkvandringstid. Fvt och evt är istället ett resultat av den aldrig ändande strävan efter politisk korrekthet. Förkortningarna ska utläsas Före Vår Tideräkning och Efter Vår Tideräkning. Dessa förkortningar börjar här och var så smått ersätta de gamla invanda f Kr och e kr (som väl i stort sett alla vet betyder före respektive efter Kristus).

Eftersom det här är nytt och för den intet ont anande allmänheten kanske en aning förvirrande så tänkte jag härmed dra mitt strå till stacken i upplysningens och kunskapsförmedlingens namn. Tanken med de nya förkortningarna är naturligtvis att det här med att hänga upp tideräkningen på Kristus skulle vara anstötligt för de individer som bekänner sig till en annan tro än kritendomen, alternativt inte har någon religiös tro. Men frågan är om inte resonemanget bakom de nya förkortningarna biter sig självt i svansen i flera avseenden. För det första så måste man ju definiera vad man menar med "vår tideräkning" eftersom det inte på något vis är självklart. Och då är man ändå tillbaka vid att det handlar om före och efter Kristi födelse. För det andra är väl det här med "vår" i såfall lika anstötligt för icke-kristna. För exempelvis en muslim är före och efter kristi födelse ju knappast "vår" tideräkning och således ställs alla som inte bekänner sig till kristendomen utanför i alla fall. För det tredje har det under lång tid gått aldeles utmärkt för majoriteten svensktalande att använda förkortningarna f kr och e kr som helt värdeneutrala tidsangivelser. Och det borde inte ha ändrats under den sensate tiden.

Jag tror inte att varken muslimer, ateister eller vilka det vara månde kommer att känna sig lyckligare eller mer förstådda och integrerade i vårat svenska mångkulturella samhälle för att man ändrar förkortningarna för tideräkningen. Och ska man vara politiskt korrekt borde det väl heta något i stil med f.d.t.d.d.s.b.s.t.k.a.a.j.f.v.d.i.u.a.s.a.f.s.t.t., dvs "före den tidpunkt då de som bekänner sig till kristendomen anser att Jesus föddes vilket dock inte utesluter andra sätt att förhålla sig till tideräkning". En sådan förkortning skulle nog kännas en aning otymplig i tal och skrift så därför får ni som läser AHIMKAR helt enkelt finna er i att jag kommer att hålla fast vid de gamla vanliga förkortningarna f kr och e kr, i en helt religiöst värdeneutral betydelse.

För att avsluta med frågan i rubriken: är fvt mer pk (politiskt korrekt) än f kr så blir svaret såvitt jag kan bedöma NEJ.

5 comments:

tingotankar said...

Håller med. Jag anser visserligen att man i största möjliga mån ska låta bli att använda sig av gamla, negativt behäftade uttryck, och jag är ateist i själ och hjärta. Men jag är också forskare och då tycker jag att det finns inget heligare än att vara konsekvent och förståelig. Att byta ut begrepp mot ett helt likvärdigt av någon sprts överdriven känslosamhet är att lägga för mycket tid på oväsentligheter. Före Kristus/Efter Kristus - det är etablerat, alla vet vad det innebär och det syftar tillbaka på en indvid som på gott och ont kom att vara upphov till många institutioner och ideologier som format stora delar av världen sedan dess.

Det är en tom gest hursomhelst, likvärdigt med att ändra namn från städare till lokalvårdare - om det är ett problem med samhällets inställning till städare så fixas inte det av ett namnbyte. Attackera sjukdomen ( i det här fallet christo-centrismen) inte symptomen.

Jag vill göra mig förstådd internationellt - om det är metriska systemet som gäller så kör vi på det, även om Napoleon inte alltid var en hygglig prick. Om engelska gör mig förstådd så satsar jag på det, även om imperalismen var fruktansvärd. Vi har nog med problem vi behöver ägna tid och energi åt för att inte hänga upp oss på petitesser.

Dessutom är ju år 0 felräknat med ett par år - bara det. :D

Pierre said...

Kunde inte sagt det bättre själv!

Anonymous said...

Men vad är några år i ett arkeologsikt perspektiv?? :D

Pierre said...

Vad menar du Johan, tänk om övergången mellan mesolitikum och neolitikum egnetligen skedde ca 8297 f kr och inte ca 8300 f Kr som man normalt brukar anse. Alla läroböcker och tidlsinjer skulle behöva skrivas om. Eller kanske inte... ;)

Pierre said...

Mellan PALEOLITIKUM och mesolitikum ska det ju stå... nu blev det pinsamt...