Monday, September 03, 2007

Undersökning på Öland

Att ha koll på vad som pågår inom den arkeologiska verksamheten i Kalmar län är verkligen ingen lätt uppgift. Mycket av det som görs har en tendens att passera i stort sett obemärkt förbi.
Då och då sipprar emellertid nyheter om pågående undersökningar ut i lokalpressen. Sålunda rapporterar t ex tidningen Östra Småland (2007-09-01) att en boplatsundersökning pågår vid Blå Rör, Björkviken på Öland. Efter avbaning av ett större område där det ska byggas lägenheter framträdde ett flertal anläggningar i form av härdar eller dylikt, rapporterar tdningen. Några anmärkningsvärda fynd hade inte gjorts när artikeln skrevs. Några brända ben och en kolgrop (ska vara kokgrop?) har hittats berättar antikvarie Kenneth Alexandersson vid Kalmar läns museum för tidningen. Boplatsen är intressant då den ligger nära Ölands största bronsåldersröse, Blå Rör.

Länk till artikeln HÄR .

2 comments:

Anonymous said...

Hej!

Tror det pågår en grävning av en bronsåldersboplats vid Hellerö i norra länsdelen dvs. Västra eds sn och det är Stockholms universitet som gräver.

Sedan leder jag själv en grävning för Högskolan i Kalmars räkning vid Virum i Misterhults sn. Boplatsyta och skärvstenshög.

MVH

Michael Dahlin

Pierre said...

Tack för upplysningarna Michael! Kän dig fri att berätta lite mer om de grävningar du själv leder. ;)