Wednesday, April 11, 2007

Sida om historia i Kalmar länKulturarvsportalen / Kulturarv i Kalmar län är en sida som är tänkt att samordna och sprida kunskap om just kulturarvet i Kalmar län. Här kan olika kulturinstitutioner samordnas, museer, bibliotek, hembygdsföreningar, skola och högskola, antikvariska myndigheter och så vidare. Syftet är att kulturarvet ska bli mer tillgängligt, olika ämnen ska kunna presenteras och diskuteras och intresset för historian på så vis ökas.

Sidan som drivs av Kalmar läns museum och Kalmar läns hembygdsförbund är under uppbyggnad. Bland annat ska det finnas platse där olika ämnen som arkeologi, historia, byggnadsvård m m ska kunna presenteras och diskuteras.

Jag har fått uppdraget att skriva om arkeologi och har nu publicerat mitt första bidrag, en berättelse om Bockekulla, en okänd fornlämningsmiljö i sydligaste Möre. Annars är tanken att mina bidrag till Kulturarvsportalen ska ha ungefär samma syften och upplägg som här på AHIMKAR. Att sprida kunskap, förmedla nyheter och ta upp ämnen till diskussion inom främst ämnet arkeologi.

Ta gärna en titt på Kulturarvsportalen. Förhoppningsvis kan sidan med tiden bli en bra resurs för alla som jobbar med eller intresserar sig för det som kallas "kulturarv".

1 comment:

Unknown said...

Tack för intressant läsning!