Thursday, December 27, 2007

Skrapa, grävslev, skrapa, i bistra nyårsnatten...

Ja då var det snart dags för ett nytt år igen att ta sin början. I sådana här tider ska ju alla med lite självaktning ha en nyårskrönika. Så här följer ett litet försök att summera året som gått här på Ahimkar, som ett litet "best of 2007".

Våren började ganska stillsamt, men bl a kunde de dendrokronologiska dateringarna från utgrävningarna i Stadsparken i Kalmar inför det kontroversiella bygget av nya konstmuseet presenteras.

I maj höll jag en utomhusföreläsning i anslutning till ett par gravfält norr om Söderåkra. Dagen stod för årets stora skräll för min egen del, då jag hade turen att hitta en skärva Terra sigillata i en rotvälta. Fyndet fick en del publicitet och kunde senare beskrivas kort i Fornvännen, Sveriges främsta vetenskapliga tidskrift för antikvarisk forskning. Tydligen har jag antingen "ögon för'att" som de brukar säga till mig där hemma, eller så gäller det gamla talesättet: även visuellt handikappad feminin individ av de domesticerade formerna av arter av släktet Gallus kan undantagsvis exellera i lokaliserandet av en och annan diminutiv enhet av ceralt födoämne...
Annars har Öland stått för mycket av de mer uppmärksammade arkeologiska insatserna i regionen det här året. Vid en reguljär förundersökning påträffade Kalmar Läns Museums arkeologer vad som kan vara Kalmar läns äldsta grav. Utifrån omständigheter som framkom under grävningen tros graven vara minst 6000 år gammal. Under året gjordes också en större prsopektering med magnetometer av Ölands största fornborg Gråborg och dess omgivningar, vilket gav många spännande resultat.

Från fastlandssidan har bl a rapporterats om sex nyregistrerade fornlämningar från Söderåkra socken och från Blekinge om att en specialinventering registrerat ett stort antal tidigare okända hällristningar. I mer "artikelform" har bl a berättats om bronskittelfragmentet från Broby och Tingbyskatten, ett stort medeltida silverdepåfynd från Tingby i Dörby socken.

Sista stora nyheten från regionen 2007 blev att en lokal privatforskare har presenterat en bok med hypotesen att Kalmar en gång var det rätta Birka, något som fick stor uppmärksamhet i lokala media. Mitt inlägg angående detta blev det med råge mest kommenterade i Ahimkars historia, vilket visar att ämnet uppenbarligen är brännhett och väcker starka känslor. Och då har jag inte ens presenterat någon egentlig sakkritik mot hypotesen än, men det kommer.

2007 var också året då flera bra söktjänster gjorde viktiga källmaterial tillgängliga via Internet. Lantmäteriet gjorde de historiska kartorna sökbara och möjliga att titta på i full skala. Länsstyrelsen presenterade en karttjänst som gjorde länets alla fornlämningar sökbara och tidskriften Fornvännen släppte den digitala utgåvan av alla årgångar sedan starten 1906.

Slutligen var 2007 ett år då många nya arkeologirelaterade svenska bloggar dök upp, eller åt minstone blev kända för mig. För att nå dem rekomenderas att du tar en titt i menyn till höger under rubriken "Links". Via de bloggar och diskussionsforum som finns har man en utmärkt möjlighet att ta del av intressanta fynd och de hetaste diskussionsämnena just nu. I år väckte bl a privatforskaren Bob G Linds fantasier om Ale stenar i Skåne stor uppmärksamhet då detta bevisliga svammel ar Riksantikvarieämbetet likställdes med seriös akademisk forskning, se t ex här och här . Bland intressanta fynd ska Martin Rundkvists detektorinventeringar i Kaga, se t ex här och Djurhamn, s t ex här nämnas. I skånska Uppåkra fortsatte grävningarna av den fantastiska jårnåldersboplatsen med många nya fina fynd och resultat. Detta är bara en liten bråkdel av allt spännande.

Så med detta lilla sammandrag av 2007 vill jag nu önska alla ett riktigt gott nytt 2008, må det bli ett år fyllt av spännande arkeologi!

2 comments:

Anonymous said...

Hej!

Ja ett ganska givande år måste man säga. Tror jag ska ta en koll på vad som hänt i arkeolgiväg i NÖ Småland under året.

MISTER HULT

Pierre said...

Det tycker jag absolut att du ska!