Tuesday, May 15, 2007

Föreläsning med ovanligt fynd

Som jag skrev om i föregående inlägg ägnades några timmar av lördagen (12 maj) åt en utomhusföreläsning om gravar och järnålder i anslutning till några gravfält norr om Söderåkra. Vädrets makter var vänligt inställda och den i perfekt tid anländande solen hade knappast färdats med SJ. De dryga 20 personer som dök upp för att lyssna visade sig vara en intresserad och tacksam publik. Att döma av de många åhörare som kom fram för att tacka för en lärorik och givnade föreläsning så får jag - jantelagen till trots - dra slutsatsen att jag lyckades tämligen väl i mitt värv.


Några av dem som kom för att lyssna på mig när jag höll låda, här i full färd med att utforska gravfältet Hästhagen - Raä nr 10.

De besökta gravfälten blev fler än vad jag rapporterade i föregående inlägg. Hästhagen (Raä 10. Söderåkra socken) var fösta anhallt. Här stod tre undersökta gravar med fynd av bl a en romersk silverdenar och fingerringar i sliver och guld i folus. Kopplingen mellan gravfältet och en boplats från romersk järnålder - för övrigt en av de första platser i Sverige där råg har odlats i mer omfattande skala - och en järnframställningsplats som i stor skala varit aktiv mellan 400-200 f Kr gjorde platsen extra tacksam att prata om. Efter obligatorisk fikapaus besöktes planenligt gravfälten vid Getabacken (Raä 66, Halltorp socken och 4, Söderåkra socken). Här var gravarna tämligen svåra att upptäcka, men vi gjorde vårt bästa. Som lite kompensation avslutades dagens aktiviteter vid gravfälten Raä 104 och 9 (Söderåkra socken) som bestod av flera resta stenar och en mycket prydlig skeppssättning.

Skeppssättningen Raä nr 9 var ett vackert exemplar som väckte mången åhörares förtjusning.

Att hålla föreläsningar ute i naturen vid de faktiska fornlämningarna kan bjuda på en del överraskningar. Det ser inte alltid ut som man tänkt sig eller minns det. Det kan understundom ställa till en del oreda. Den största överraskningen denna dag var emellertid en rotvälta på gravfältet nr 66. Rotvältan tycktes inte ha berört någon anläggning, men ändå låg där en liten keramikskärva. Och inte ser det ut att vara vilken keramikskärva som hellst! Trots mina tämligen bristfälliga erfarenheter av den här typen av keramik, så ser det ändå ut som... Terra Sigillata!! Det verkar ju onekligen för bra för att vara sant, så om någon kan identifiera biten som en blomkruka från 1952 så kommer jag inte att bli förvånad. Med andra ord: alla keramikexperter, se hit!! (Bilden nedan).

Så kan det gå en vacker dag i maj på den fagra Möreslätten.

Hit eller shit? Keramikskärvan ser ut som Terra Sigillata, importkeramik tillverkad i romariket. Men är det möjligt, jag kan naturligtvis vara ute och cykla fullständigt. Så alla som har koll på sådan här keramik, hör av er!!!

Gravfälten är sökbara i fornminnesregistret HÄR . Välj sökfältet RAÄ-nummer och fyll i sockennamn och fornlämningens nummer, t ex Halltorp 66:1.

9 comments:

Martin said...

Det var som fan! Jag tycker det ser rätt ut, men jag är rätt okunnig på området. Vad jag vet finns det bara två-tre svenska sigillatafynd tidigare, ett från Gotland och ett från Linköping.

Fort, ragga upp ett par kunniga antikare som kan kolla skärvan åt dig!

Anonymous said...

Jag är inte expert på romerkeramik heller, men det där liknar tamejfan Terra Sigillata, fast brottflatan tycks lite ljus...?

Hmmm.

Pierre said...

Martin: bra ide med ett par antikare. Och ett par tre tidigrae fynd...hur coolt är det då om det ÄR Terra Sigillata.

Henrik: jag är själv lite förvånad över att skärvan ser så fräch ut, trots allt skulle den ju vara bortåt 2000 år gammal. Det gör mig fundersam också. Men den där girlangliknande bården verkar typsik att döma av de bilder jag sett.

Man skulle vilja gräva lite i det gravfältet.....=)

Anonymous said...

Som det gamla ordstävet lyder:

Det lönar sig att rota i rotvältor!

/ roggae

Anonymous said...

Det ser ju trevligt ut! Men kanske inte allt för överraskande med tanke på närheten till Öland, eller?

Dra iväg bilden till:
claus.carnap@alsh.landsh.de


MVH

LL

Martin said...

Sålla alla rotvältor på platsen! Och skaffa pengar till att gräva gravfältet!

Pierre said...

Ja rotvältor är kul ibland.

Lars: jag håller med om att närheten till Öland nog betyder en hel del, säkerligen har många influenser på fastlandssidan kommit därifrån.

Martin: pengar ja...

För övrigt så har jag fått andra kommentarer till fyndet bl a av Tim G S Olsson som är säker på att det är Terra Sigillata efter att ha hittat några andra exemplar funna i Serbien här: http://curug.rastko.net/2-3-vek/2-3-tera-sisigilata.html .Ingmar Nordgren och Per-Arne Ryderup informerar mig också om att några skärvor hittades vid undersökningarna av Vittene i Västergötland.

Anonymous said...

Hej. Spännande med ditt fynd. Du kan kolla upp fynden från svenskt område bland annat hos Ulla Lund Hansen i hennes avhandling från 1987. Några senare fynd kan ha tillkommit. Fyndet från Linköping är egentligen inte terra sigillata utan en senare form. Däremot finns ju fynd från Gotland och Skåne bland annat.
Skärvan ser helt äkta ut (att döma av bilden) och liknande dekor finns på fragment från Gotland.

M v h

Kent Andersson

Pierre said...

Kent A: Tackar så mycket för dessa tips och kommentarer!!