Thursday, October 02, 2008

Vad kan ni om medeltida föremål?

I dag tänkte jag be er i läsekretsen om lite hjälp. 1938 företog den i Kalmar-sammanhang välbekante Harald Åkerlund en utgrävning strax norr om Kläckeberga kyrka (norr om Kalmar). Undersökningen påvisade att en gårdsanläggning funnits här och att det är högst troligt att denna har samband med kyrkan. Åkerlund menade att gården varit i bruk under tidig medeltid. Platsen är högst intressant men en närmare redogörelse får anstå till längre fram.

Den bild ni ser här nedan visar de fynd som gjordes vid utgrävningen. Förvisso har jag en egen uppfattning och spontant ger föremålen mig ett intryck av att vara hög- / senmedeltida snarare än från äldre medeltid, måhända med något enstaka undantag. Eller vad säger ni? Alla med kunskaper om medeltida artefakter ombedes härmed att göra ett utlåtande! Vad är det vi ser? Hur ska det dateras? Gärna med referenser till litteratur om ni har sådana. All hjälp emottages med största tacksamhet!

3 comments:

Henrik said...

2 + 1: Hængelåse (padlocks). Till syns intakta, nycklar mångler.

3+4+5+6: Sporer. Jag tycker kring 1400, +/- ... Dessa är troligt bedst för en precisare datering, om man vill slå upp det i en bok... -och om man inte har begrepp om keramiken ;-)

7: ? Upphäng til liten portemonnä?

8 + 9: Ringspänner. Medeltid.

10: Liten bältspänne, 1400-årens första trediedel.

11: Messing(?)beslag; finns det små borade hål på hörnerna?

12: ???

13+14+16+17 o.a.: Kammar. Medeltid.

20: ?

21: Nån sorts nål, kanske til nålbinding?

22: Nån sorts märkepinn?

25: Svarvad keramik - det går alltså inte i svart/vit! Bottom right kunna våre stentyg?


Allt i allt befinner vi oss här troligt i 1400-talets första hälvd...

vh/Henrik

Anonymous said...

7: bettring till tränsbett

Bultlåsen (1 & 2) är av högmedeltida typ

Pierre said...

Tackar tackar för detta! Det stärker ju min egen slutsats att materialet huvudsakligen är hög- senmedeltida.

När det gäller sporrarna har jag genom litteraturen kunnat konstatera att nr 5 är en äldre variant, sk piksporre som huvudsakligen hör till 11-1200-talen, men förekommer in i 1300-talets förra del.

Nr 20 torde för övrigt vara ett nålhus.