Friday, November 14, 2008

Kunskapsguld från Länsmuseet


Slutrepliken i Bröderna Lejonhjärta kommer plötsligt för mig, "jag ser ljuset, jag ser ljuset". För jag har sett ett ljus i höstmörkret och det är Kalmar läns museum som har tänt det. Länsmuseets hemsida var för en arkeolog eller arkeologiintresserad länge tämligen tråkig. Sedan, kring början av 2000-talet lade de ut några rapporter, med de från det stora grävprojektet då väg E 22 bygdes om i spetsen. Sedan hände just ingenting, informationen började nästa får fornminnesstatus i sig själv (lagens definition på en fornlämning är ju att den ska vara en lämning av äldre tiders bruk och varaktigt övergiven).

Nu har man dock till all lycka påbörjat en större satsning på en levande arkeologiavdelning på hemsidan, med just sådana ingredienser som jag så länge har önskat mig och som de flesta länsmusei-grannar till Kalmar redan har: nämligen information om pågående grävningar och rapporter från avslutade dito som nedladdningsbara pdf-filer. Just nu finns en redogörelse för en nyligen utgrävd stenåldersboplats på Öland samt rapportmaterial från Kalmar och Borgholms kommuner att titta på och glädjas åt. Om du vill kommar till sidan kan du KLICKA HÄR .

Länsmuseet har länge varit en föregångara när det gäller förmedling till barna och skolungdom. Nu visar man att man även tar den vuxna publiken på allvar. Insatsen med att tillgängliggöra information om den arkeologiska verksamheten är verkligen lovvärd och viktig på flera sätt. Dels för att kunskapen nu kan nå till dem den egentligen måste vara avsedd för, dvs allmänheten, alla som vill ta del av förhistorien och historien, vare sig det är en professor i arkeologi eller gamla tant Berta i Hulekvill. Dels för att förmedling av kunskap naturligtvis är det enda sättet att nå ut med resultat och forskning och därigenom det enda sättet att skapa förståelse och intresse för det förflutna och dess lämningar. Ofta har exploatörer idag en förmåga att altid bli så överrumplade när de upptäcker att det finns fornlämningar "i vägen", det blir fördyrande och jobbigt och det knorras och det gråts ut i media, mörka blickar utbyts och händer knyts i fickorna. Men med förmedling av kunskap kan man, som sagt, kanske nå fram till förståelse, intresse och acceptans. Kanske arkeologin kan bli en naturlig del av den process som ett exploateringsarbete, ett bygge eller vad det nu är, innebär. Kanske man till och med kan komma ifrån de sura kommentarerna i stil med "vad ska ni med alla grejer till" och "det finns böcker, läs dem om ni vill veta hur det var förr".

I väntan på dessa eventuella, ännu sannolikt ganska fjärran, framtidsutsikter, tycker jag att alla som intresserar sig för forntiden i Kalmar län ska göra ett besök på länsmuseets hemsida, för det är den väl värd!

10 comments:

Michael Dahlin said...

Hej!

Såg också detta, men herr surmulen ser också vilka kommuner som prioriterats. Kanske Ska det heta Möre och Ölands museum! Ok lite överdrivet, men tendenserna har alltid funnits, jag vet från säkra källor! Ska de impa på mig, så vill jag se att alla de grävningar som gjorts i norra länet på sidan. Om jag gnäller lite till så ligger de nog där lagom till jul (i)!!?

Anonymous said...

Haha, surmulen har rätt. Men, jag vill påpeka att sidan är under arbete. Ingen har någonsin tänkt att enbart lägga ut vissa rapporter, det vore ju synnerligen dumt. ALLT ska ut, tro mig. Tar lite tid bara, och i nån ände måste man börja. Håll ut.

Ludde

Pierre said...

Hehe, men det var ju bra att ni började i rätt ände.

Michael Dahlin said...

JO JAG VET KALMARRITERNA OCH MÖREBORNA TROR FORTFARANDE ATT DERAS STAD HAR SAMMA BETYDELSE SOM 1397 ELLER ATT STADEN HAR EN FÖREGÅNGARE TYP BIRKA! T.EX. HAR INGET HÄNT MED HAMNEN SEDAN DEN TOG EMOT KOGGAR! SKA DE ÅKA NÅNVART DÅ BLIR DET ÖLAND, RIV BRON NI KAN ÅKA FÄRJAN MELLAN OSKARSHAMN OCH BYXELKROK. FRÅN ANDRA SIDAN FINNS KNAPPT NÅGRA RAPPORTER ATT PUBLICERA OM NORRA LÄNET.

Anonymous said...

Hmm, nu spårade det ur lite kanske? Det är ju inte riktigt så att vi väljer vart vi vill gräva någonstans. Hur ser fördelningen av exploateringar ut i länet? Där har du orsaken till snedfördelningen på grävningar, tråkigt men sant.

Förresten är jag inte ens från Kalmar län, så det så.

Ludde

Michael Dahlin said...

För att återgå till allvar, de senare var på skoj, vilket jag trodde var självklart?

Det handlar inte bara om snedfördelning, det finns andra saker som spelar in i resonemanget. T.ex. hur finner ett ärende vägen till Lst och er? När förklaras en blivande grävning vara av betydelse eller när anses den vara så pass viktig att man väljer att gå vidare med den. Vi talar då om minde uppdrag. Är det så att uppdrag i södra länet har lättare att gå vidare eller letar de sig inte fram till Lst?

Oskarshamns kommun har jag följt mycket noggrannt och jag törs inte tänka på hur mycket som förstörts genom åren. Min kritik riktar sig inte till KLM utan kanske mer till kommunerna som kanske inte anmäller allt de borde. En bit från Lst och KLMs vakande ögon gör också att ärendehanteringen inte fungerar som den ska. Ett välkänt område som uppmärksammats med flera grävningar känner man till och vet vad man kan finna och blir därmed extra uppmärksam. Människorna som bor i området blir intreserade och det blir svårae för fuskarna att klara sig undan dyra grävkostnader (som de ser det hela)Prioriteten höjs och grävningar som i andra områden skulle läggas ned med motivationen kontexten är störd eller liknande genomförs i detta område även om det är stenålder under asfalt inne i en by. Jag har hört flera arkeologer på museet och länsstyrelsen hävda att det måste finnas andra förklaringar än snedfördelning till varför det inte grävs lika mycket i norra länet och då talar vi inte bara grävningar vid större nybyggnationer osv. det finns något annat. Visst grävdes det vid E22an 1992-93 utanför Västervik. Jag lägger nu fokus på mindre utredningar och förundersökningar. Ett område som man sällan besöker eller undersöker måste man vara extra försiktig med. Känner man landskapet tillräckligt väl för att våga avskriva det efter en utredning eller förundersökning. Man kan inte göra mer jag vet! När jag bodde i Oskarshamn ägnade jag mig åt att studera ärendegångar och det var en hel del som jag anser borde ha gått vidare i ärendehanteringen i norra länet(1995-2005). Jag kan bara bekräfta att utav 25 ärende i Kalmar kommun genomfördes flertalet medan fleralet av ett tjugotal ärende i Västervik-Oskarshamn lades ned med motivieringar som störd kontext, osv. Det är inte länsmuseets fel, men jag kan inte komma på vad felet ligger?

Pierre said...

Generellt har människor nog lite svårt att inse värdet i sådant de inte kan så mycket om. Kan det då vara så att man lägger mindre vikt vid områden som ger sken av att vara ointressanta - "här finns ju ändå inget"? Man hamnar då i något av en ond cirkel, det låga exploateringstrycket genererar inte mycket ny kunskap, vilket leder till ett ointresse, vilket leder till att ny kunskap inte heller tillåts komma fram?? En spekulation bara i all hast...

Anonymous said...

Jo Michael, du har alldeles rätt. Det var lite onyanserat av mig att enbart framhålla snedfördelning av exploateringar, men det är onekligen en stor del i det hela. Men sen tror jag det är också som du och även Pierre säger, att det finns en negativ effekt av avstånd till beslutande myndigheter. Jag har inga belägg men det känns som att detta kan vara nära nog ett universellt fenomen? Jävligt svårt att göra nåt åt, inte minst för oss som "bara" är intresserade eller jobbar som hantlangare åt beslutsfattarna. Sen kanske man inte ska lasta allt på Lst heller, de kan ju bara hantera de ärenden som de får in. Där är det väl återigen avståndet (mentalt såväl som geografiskt) till myndigheter som spelar in på ansöknings- och anmälningsbenägenhet. Vi är jävligt sällan på norra Öland, men jag tror inte det byggs färre stall och gödselbrunnar där än på södra. Inte är det ont om fornlämningar heller, men det kommer väl helt enkelt inte in några ansökningar.

Så, vad ska man säga. En snedfördelning som är förbaskat svårt att ändra på. En STOR hjälp i rätt riktning är dock, och här ska du ta åt dig Michael, forskningsinitiativ som riktar in sig på områden där forskningsluckor pga snedfördelningen föreligger. Keep up the good work.

Ludde

ps. Som sagt, vi kommer att fortsätta lägga ut samtliga rapporter som finns i digital form, och snart kommer fler nyheter om dyligen utförda grävningar. Håll utkik! ds

Anonymous said...

I will not agree on it. I regard as nice post. Expressly the title attracted me to review the unscathed story.

Anonymous said...

Genial brief and this post helped me alot in my college assignement. Thank you for your information.