Tuesday, February 02, 2010

Dagens idyll och gårdagens hårda verklighet

När man vandrar runt i naturen stöter man allt som oftast på lämningar av mänsklig aktivitet. Åtminstone om man är lite observant och måhända behövs det ibland en viss förmåga att "läsa landskapet". Hemma i mitt eget barndomsland söder om Bergkvara finns det en del lite mystiska miljöer som ingen verkar ha lagt märke till förut. Jag har i alla fall inte hört eller sett något om dessa platser tidigare.
På en av dessa mina vandringar längs kusten söder om Berrgkvara på marker som hör till byarna Kärrabo och Skällenäs fann jag några konstruktioner belägna invid en (senare?) stenmur och med utsikt ut över Kalmarsund. Det ser ut att vara ett par små jordkulor eller backstugor av något slag, tämligen små men ganska påtagliga. De är uppbygda av sten och jordvallar med en öppning i ena hörnet som väl markerar ingången. I anslutning till dem finns spåren av en stenskodd brunn. Allt ser så idylliskt ut men verkar vittnar om en tillvaro långt ifrån idyll.


Vilka bodde en gång här? Eller har de haft någon annan funktion? Något som har med djurhållning att göra eller liknande? Eller ska man tolka det som ett littet fiskeläge med tanke på närheten till havet? Ja, vem vet. Men kanske någon i läsekretsen vet något eller har sett några liknande lämningar?

5 comments:

Martin said...

Kolla de historiska kartorna på lantmateriet.se !

Pierre said...

Tyvärr finns ingen karta som täcker det område där lämningarna finns.

Martin said...

Du menar att det inte finns någon som du tycker är tillräckligt gammal? Eller någon som är tillräckligt detaljerad?

Pierre said...

I det historiska kartmaterialet faller området utanför. Det ligger inom ett gemensamt utmarksområde till två byar, varav den ena saknar (tillgängligt) historiskt kartmaterial. Möjligen täcks området in på någon översiktskarta och naturligtivs på modernt kartmaterial

Zoffix said...

Hej!
Jag hittar tyvärr ingen mailadress men jag undrar om du vet om det finns några ex kvar att köpa av "Söderåkra hembygdsgille 75 år : 1932-2007" ?
Maila gärna till zzoffix@gmail.com.
MVH / Sofie