Saturday, April 24, 2010

Föredrag och fornfynd i Järnsida


Än en gång är årets utomhusföredrag avklarat. Än en gång sken solen. Än en gång kom det ett gäng glada människor och lyssnade på mig och de var än en gång nöjda. Finns det något att klaga på? Nej jag tror inte det.

Som jag redan berättat i tidigare inlägg ägde föredraget rum i Järnsida. Ca 25 personer slöt upp, vilket är en hyfsad siffra efter omständigheterna. Jag berättade om gravfälten som består av resta stenar, skeppssättningar och någon rund stensättning samt så kallade klumpstenar. Dateringen ligger troligen huvudsakligen i yngre järnålder. Jag berättade också om Järnsida under senmedeltid då en gård ägdes av en lågfrälse släkt. En av dem bodde till och med i Järnsida. Folk lyssnade och ställde frågor och det är alltid lika kul att möta intresserade och kunskapstörstande människor.

Som grädde på moset hade flera av dem som bor i närområdet tagit med sig fornfynd som hittats på åkrarna runt omkring. Somliga av dessa samlingar har sedan länge varit registrerade i fornminnesregistret, men det var naturligtvis jättekul att själv få se prylarna. Jag tillhör den kategori som tyker att fornsaker är något av det roligaste som finns. Många fina stenåldersyxor blev det, de som ni ser på bilden nedan är hittade i närbelägna Torestorp. Söderåkra Hembygdsgille har (på mitt förslag) börjat skapa ett eget litet register över vad folk i socknen har hemma i byrålådorna. Så i bagaget på en bil upprättades ett tillfälligt kontor och där reggades och fotades det yxor i parti och minut.

En härlig dag i arkeologins tecken. Ett tack för det får jag rikta till Söderåkra Hembygdsgille och till alla som var med och gjorde dagen så lyckad!

3 comments:

Michael Dahlin said...

Kul!

Ser ut som du har en oval eldslagningssten längst ned på fyndbilden? Har du någon fynkontext på denna eller flera av denna fyndkategori? Söker uppgifter om olika fyndkontexter på ovala eldslagningsstenar

Pierre said...

Tror inte att detta är en oval eldslagningssten, den har inte den formen eller de proportionerna. Inte samma yta och inte märket efter där man slog eld. Kan vara ett sänke eller något.

Jag känner dock till två fynd av ovala eldslagningsstenar i närområdet, båda lösfynd i åkermark, båda troligen boplatsrelaterade. På den ena platsen har också påträffats en farlig massa stenyxor, slagen flinta m m. + gravfält i närheten. På den andra platsen finns sporadisk förekomst av slagen flinta. Inga kända fornlämningar ansluter.

Martin said...

Lyxgrejor! Fast nej, någon eldslagningssten av yräå- eller fvt-modell är det där inte.