Thursday, July 10, 2008

Mer stenålder på Öland

Ingen sommar utan utgrävningar. Vad som försigår inom det intresseområde som Ahinkar täcker har jag tyvärr inte sett så mycket av ännu i år. Men en utgrävning pågår i alla fall på Runbäcksområdet i Färjestaden på Öland, rapporterar tidningen Östra Småland. Artikeln ger kanske här och var ett visst intryck av att vara författad av en sommarjobbare, men den information man kan få ut är som följer.

Området som ska bebyggas med 25 bostadstomter visade sig efter en arkeologisk utredning i maj förra året gömma en tidigare okänd fornlämning. Nu är det slutundersökning som är på gång. Tre arkeologer från Kalmar läns museum är i full färd med att undersöka ett ca 45ooo kvadratmeter stort område med boplatslämningar. En stor mängd anläggningar i form av bl a stolphål, härdar och kulturlager har dokumenterats. Fynd av bl a pilspetsar och stämpelornerad (?) keramik visar att boplatsen varit i bruk åtminstone under mellanneolitikum, dvs i runda slängar mellan 3000 och 2000 f kr. Andra fynd är flintavfall från redskapstillverkning, slipade fragment från flintyxor, en stenyxa och småredskap, sådant som hör till det vanliga fyndinventariet på en boplats från denna tid.

I det här fallet har man också ägnat sig åt publik verksamhet i form av visningar för allmänheten. Förmedling är och måste vara en viktig del av den arkeologiska verksamheten. Berömvärt av länsmuseet därför att man har visat upp sitt arbete för de intresserade "massorna" - visningarna var tydligen populära med uppåt hundra deltagare. I sinom tid lär det dyka upp en rapport från grävningen. Den ser jag med spänning fram emot.

4 comments:

Martin said...

"mellanneolitikum, dvs i runda slängar mellan 3000 och 2000 f kr"

Som senneolitiker måste jag protestera! Det här är ett upprörande imperialistiskt försök från det mellanneolitiska hållet att annektera nästan 400 år av en mera lysande period!

Jag vill tvärtom hävda att senneolitikum rätteligen bör räknas från 3950 f.Kr. och sträcka sig fram till början av yngre romartiden 150 e.Kr.

Pierre said...

1. Om jag ger mellanneolitikum en period av 1000 år och du hävdar att denna period ska räknas till senneolitikum, så har jag anekterat 1000 år. Beräknat enligt något som tydligen kallas matematik. Inte för att jag vet så mycket om det, jag är humanist.

2. Nu vill jag att du redogör för de vetenskapliga argument du kan anföra till stöd för ditt påstående.

3. För övrigt tror jag det finns goda skäl att sträcka fram gränsen för mellanneolitikum betydligt längre än någon antat tidigare. Ta din aristokratiska miljö i Östergötland t ex. Titta på den där guldgubbepatrisen, det är väl ganska uppenbart att det som vid första påseendet ser ut som fötter egentligen är två stridsyxor av typiskt mellanneolitiskt snitt.

Martin said...

Den där guldgubbepatrisen är också senneolitisk. Som Osebergsskeppet.

Anonymous said...

Jag håller med Martin, heja senneolitikum! Faktum är att mycket av det vi hittills kunnat konstatera i Runsbäck talar för senneolitikum, med lite MNB (STY) i släptåg. Halv dolk typ III bland annat.

Ludde